Cerdelga

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

eliglustat

Предлага се от:

Sanofi B.V.

АТС код:

A16AX10

INN (Международно Name):

eliglustat

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Болест на Гоше

Терапевтични показания:

Cerdelga е показан за дългосрочно лечение на възрастни пациенти с болест на Гоше болест тип 1 (GD1), които са бедни metabolisers CYP2D6 (PMs), междинни metabolisers (ИСП) или широка metabolisers (EMs).

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-01-19

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CERDELGA 84
MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
елиглустат (eliglustat)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cerdelga и за какво се
използва
2.
Какво трябва да
знаете, преди да приемете Cerdel
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cerdelga 84 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 84,4 mg елиглустат
(eliglustat) (като тартарат).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка капсула съдържа 106 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Капсула с перлено синьо-зелено
непрозрачно капаче и перлено бяло
непрозрачно тяло с
отпечатан в черно надпис “GZ02” върху
тялото на капсулата. Размерът на
капсулата е
“размер 2” (размери 18,0 x 6,4 mm).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cerdelga е показана за дългосрочно
лечение на възрастни пациенти с
болест на Gaucher
тип 1 (GD1), които са CYP2D6 слаби
метаболизатори (poor metabolisers, PMs),
междинни
метаболизатори (intermediate metabolisers, IMs) или
екстензивни метаболизатор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-12-2023
Листовка Листовка чешки 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-12-2023
Листовка Листовка датски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-12-2023
Листовка Листовка немски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-12-2023
Листовка Листовка естонски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-12-2023
Листовка Листовка гръцки 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-12-2023
Листовка Листовка английски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-08-2018
Листовка Листовка френски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-12-2023
Листовка Листовка италиански 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-08-2018
Листовка Листовка латвийски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-08-2018
Листовка Листовка литовски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-12-2023
Листовка Листовка унгарски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-12-2023
Листовка Листовка малтийски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-08-2018
Листовка Листовка нидерландски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-08-2018
Листовка Листовка полски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-12-2023
Листовка Листовка португалски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-08-2018
Листовка Листовка румънски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-12-2023
Листовка Листовка словашки 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-12-2023
Листовка Листовка словенски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-08-2018
Листовка Листовка фински 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-12-2023
Листовка Листовка шведски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-12-2023
Листовка Листовка норвежки 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-12-2023
Листовка Листовка исландски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-12-2023
Листовка Листовка хърватски 11-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-08-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите