CaniLeish

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Leishmania infantum отделя секретирани протеини

Предлага се от:

Virbac S.A.

АТС код:

QI07AO

INN (Международно Name):

Leishmania infantum excreted secreted proteins

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

За активната имунизация на Leishmania-отрицателни кучета от шест месечна възраст, за да се намали рискът от развитие на активна инфекция и клинично заболяване след контакт с Leishmania infantum. Ефикасността на ваксината е доказана при кучета, подложени на множествена експозиция на естествени паразити в зони с високо инфекциозно налягане. Начало на имунитета: 4 седмици след първоначалния ваксинационен курс. Продължителност на имунитета: 1 година след последната ваксинация.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-03-14

Листовка

                17
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
18
ЛИСТОВКА ЗА:
CANILEISH ЛИОФИЛИЗАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
VIRBAC
1ère avenue – 2065 m – L.I.D.
06516 Carros
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
CaniLeish лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия за кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1 ml ваксина съдържа:
Лиофилизат:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
_Leishmania infantum_ Екскретирани Секретирани
Протеини (ЕСП) най-малко 100 µg
АДЖУВАНТ:
Пречистен екстракт от _Quillaja saponaria_ (QA-21)
60 µg
Разтворител:
Разтвор на sodium chloride 9 mg/ml (0.9%)
1 ml
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на незаразени
кучета с Leishmania от 6 месечна възраст с
цел намаляване
риска от развитие на активна инфекция
и клинично проявление на заболяването
след контакт
_Leishmania infantum_.
Ефикасността на ваксината е
демонстрирана при кучета в области с
висок риск от естествено
опаразитяване и високо напрежение н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Канилайш
CaniLeish
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml ваксина съдържа:
Лиофилизат:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
_Leishmania infantum_ Екскретирани Секретирани
Протеини (ЕСП) най-малко 100 µg
АДЖУВАНТ:
Пречистен екстракт от _Quillaja saponaria_ (QA-21):
60 µg
Разтворител:
Sodium chloride solution 9 mg/ml (0.9%)
1 ml
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Лиофилизат: бежова лиофилизирана
фракция
Разтворител: безцветна течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на незаразени
кучета с Leishmania от 6 месечна възраст с
цел намаляване
риска от развитие на активна инфекция
и клинично проявление на заболяването
след контакт с
_Leishmania infantum_.
Ефикасността на ваксината е
демонстрирана при кучета в области с
висок риск от естествено
опа
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-10-2023
Листовка Листовка чешки 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-10-2023
Листовка Листовка датски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-10-2023
Листовка Листовка немски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-10-2023
Листовка Листовка естонски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-10-2023
Листовка Листовка гръцки 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-10-2023
Листовка Листовка английски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-10-2023
Листовка Листовка френски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-10-2023
Листовка Листовка италиански 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-10-2023
Листовка Листовка латвийски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-10-2023
Листовка Листовка литовски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-10-2023
Листовка Листовка унгарски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-10-2023
Листовка Листовка малтийски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-10-2023
Листовка Листовка нидерландски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-10-2023
Листовка Листовка полски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-10-2023
Листовка Листовка португалски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-10-2023
Листовка Листовка румънски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-10-2023
Листовка Листовка словашки 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-10-2023
Листовка Листовка словенски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-10-2023
Листовка Листовка фински 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-10-2023
Листовка Листовка шведски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-10-2023
Листовка Листовка норвежки 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-10-2023
Листовка Листовка исландски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-10-2023
Листовка Листовка хърватски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-10-2023

Преглед на историята на документите