Byetta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

екзенатид

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

A10BJ01

INN (Международно Name):

exenatide

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Баеты е показан за лечение на тип 2 захарен диабет в комбинация с:метформином;сульфонилмочевины;тиазолидиндионы;метформин и сульфонилмочевины;метформином и тиазолидиндионом;при възрастни, които не са достигнали до адекватен гликемичен контрол на максимално переносимой дози от тези устни терапии. Баеты също е показан като допълнителна терапия към базальному инсулин или без метформина и / или пиоглитазоном при възрастни, които не са намерили адекватен контрол доведе до бъбречна недостатъчност с тези агенти.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-11-20

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BYETTA 5 МИКРОГРАМА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
BYETTA 10 МИКРОГРАМА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
екзенатид (exenatide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
диабетна сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия
лекар, фармацевт или диабетна сестра.
Това включва и всички възможни
нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Byetta и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Byettа
3.
Как да използвате Byetta
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Byetta
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Byetta 5 микрограма инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Byetta 10 микрограма инжекционен разтвор
в предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза съдържа 5 микрограма (μg)
екзенатид (exenatide) в 20 микролитра (μl), (0,25
mg
екзенатид на ml).
Всяка доза съдържа 10 микрограма (μg)
екзенатид (exenatide) в 40 микролитра (μl), (0,25
mg
екзенатид на ml).
Помощни вещества с известно действие
Byetta 5 μg: Всяка доза съдържа 44 µg
метакрезол.
Byetta 10 μg: Всяка доза съдържа 88 µg
метакрезол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Byetta е показан за лечение на захарен
диабет тип 2 в комбинация с:
-
метформин
-
сулфонилурейни производни
-
тиазолидиндиони
-
метформин и сулфонилурейно
производно
-
метформин и тиазолидиндион
при възрастни, които не са постигнали
адекватен гликемичен контрол с
максимално
поносимите дози на тези перорални
лекарства.
Byetta е показан също като допълнителна
терапия към базален инсул
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-07-2023
Листовка Листовка чешки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-07-2023
Листовка Листовка датски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-07-2023
Листовка Листовка немски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-07-2023
Листовка Листовка естонски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-07-2023
Листовка Листовка гръцки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-07-2023
Листовка Листовка английски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-06-2012
Листовка Листовка френски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-07-2023
Листовка Листовка италиански 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-06-2012
Листовка Листовка латвийски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-06-2012
Листовка Листовка литовски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-07-2023
Листовка Листовка унгарски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-07-2023
Листовка Листовка малтийски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-06-2012
Листовка Листовка нидерландски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-06-2012
Листовка Листовка полски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-07-2023
Листовка Листовка португалски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-06-2012
Листовка Листовка румънски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-07-2023
Листовка Листовка словашки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-07-2023
Листовка Листовка словенски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-06-2012
Листовка Листовка фински 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-07-2023
Листовка Листовка шведски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-07-2023
Листовка Листовка норвежки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-07-2023
Листовка Листовка исландски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-07-2023
Листовка Листовка хърватски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-07-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите