Brineura

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

церипоназа алфа

Предлага се от:

BioMarin International Limited

АТС код:

A16AB

INN (Международно Name):

cerliponase alfa

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Невронни кероидни-липофузиноси

Терапевтични показания:

Brineura е показан за лечение на нейрональных цероид-липофусциноз тип 2 (CLN2) е болест, позната също като tripeptidyl пептидазы 1 (TPP1) дефицит,.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-05-30

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BRINEURA 150 MG ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
церлипоназа алфа (cerliponase alfa)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ НА ВАС ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА БЪДЕ
ПРИЛОЖЕНО
ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА
ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако Вие или Вашето дете получите
някакви нежелани лекарствени реакции,
уведомете
Вашия лекар. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Brineura и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди Вие или
Вашето дете да получите Brineura
3.
Как се прилага Brineura
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Brineura
6.
Съдържание на опаковката и
допълнител
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Brineura 150 mg инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон Brineura съдържа 150 mg
церлипоназа алфа (cerliponase alfa)* в 5 ml
разтвор.
Всеки ml от инфузионния разтвор
съдържа 30 mg церлипоназа алфа.
*Произведена в клетки от бозайник
(яйчник от китайски хамстер).
Помощно вещество с известно действие:
Всеки флакон съдържа 17,4 mg натрий в 5 ml
разтвор.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Бистър до леко опалесцентен,
безцветен до бледожълт разтвор, който
може понякога да
съдържа и тънки полупрозрачни фибри
или непрозрачни частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Brineura е показан за лечение на
невронална цероидна липофусциноза
тип 2 (neuronal ceroid
lipofuscinosis type 2, CLN2), позната още като
дефицит на три
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-08-2022
Листовка Листовка чешки 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-08-2022
Листовка Листовка датски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-08-2022
Листовка Листовка немски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-08-2022
Листовка Листовка естонски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-08-2022
Листовка Листовка гръцки 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-08-2022
Листовка Листовка английски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-06-2017
Листовка Листовка френски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-08-2022
Листовка Листовка италиански 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-06-2017
Листовка Листовка латвийски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-06-2017
Листовка Листовка литовски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-08-2022
Листовка Листовка унгарски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-08-2022
Листовка Листовка малтийски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-06-2017
Листовка Листовка нидерландски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-06-2017
Листовка Листовка полски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-08-2022
Листовка Листовка португалски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-06-2017
Листовка Листовка румънски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-08-2022
Листовка Листовка словашки 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-08-2022
Листовка Листовка словенски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-06-2017
Листовка Листовка фински 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-08-2022
Листовка Листовка шведски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-08-2022
Листовка Листовка норвежки 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-08-2022
Листовка Листовка исландски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-08-2022
Листовка Листовка хърватски 16-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-06-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите