Betaferon

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

интерферон бета-1b

Предлага се от:

Bayer AG 

АТС код:

L03AB08

INN (Международно Name):

interferon beta-1b

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Множествена склероза

Терапевтични показания:

Бетаферон се предписват за лечение на пациенти с един демиелинизирующих събитие при активното воспалительном процеса, ако това е толкова сериозно, за да се гарантира обработка с въвеждането на интравенозни кортикостероиди, ако алтернативни диагнози са били изключени, и ако те са пълни с решимост да бъдат с висок риск от развитие на клинично определен множествена склероза;пациенти с ремиттирующим множествена склероза, както и на две или повече изостряне през последните две години;пациентите с втори-белег от множествена склероза с активна форма, за това свидетелстват рецидиви.

Каталог на резюме:

Revision: 36

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1995-11-30

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BETAFERON 250 МИКРОГРАМА/ML, ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
interferon beta-1b (интерферон бета-1b)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
_ _
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Betaferon и за какво се
използва
_ _
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Betaferon
_ _
3.
Как да използвате Betaferon
_ _
4.
Възможни нежелани реакции
_ _
5.
Как да съхранявате Betaferon
_ _
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
_ _
Приложение – процедура на
самоинжектиране
1.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Betaferon 250 микрограма/ml прах и
разтворител за инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Рекомбинантен интерферон бета-1b
*
(Interferon beta-1b) 250 микрограма (8,0 милиона IU)
в
1 ml от приготвения разтвор.
Betaferon съдържа 300 микрограма (9,6 милиона
IU) рекомбинантен интерферон бета-1b във
флакон.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
* произведен посредством генно
инженерство от вид
_Escherichia coli_
.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор.
Стерилен бял до светло-сив прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_ _
Betaferon е показан за лечение на
•
пациенти с единичен епизод на
демиелинизация с активен
възпалителен процес, който е
достатъчно тежък, за да е показан за
лечение с интравенозни
кортикостероиди, ако
алтернативните диагнози са изключени,
и ако са с висок риск от развитие на
клинично
изявена множествена склероза (вж.
точка 5.1).
•
пациенти с пристъпно-ремитентна
множествена склероза с два или повече
пристъпа в
последните две години.
•
пациенти с вторично прогресираща
множествена склероза с активно
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-11-2023
Листовка Листовка чешки 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-11-2023
Листовка Листовка датски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-11-2023
Листовка Листовка немски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-11-2023
Листовка Листовка естонски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-11-2023
Листовка Листовка гръцки 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-11-2023
Листовка Листовка английски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-12-2019
Листовка Листовка френски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-11-2023
Листовка Листовка италиански 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-12-2019
Листовка Листовка латвийски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-12-2019
Листовка Листовка литовски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-11-2023
Листовка Листовка унгарски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-11-2023
Листовка Листовка малтийски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-12-2019
Листовка Листовка нидерландски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-12-2019
Листовка Листовка полски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-11-2023
Листовка Листовка португалски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-12-2019
Листовка Листовка румънски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-11-2023
Листовка Листовка словашки 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-11-2023
Листовка Листовка словенски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-12-2019
Листовка Листовка фински 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-11-2023
Листовка Листовка шведски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-11-2023
Листовка Листовка норвежки 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-11-2023
Листовка Листовка исландски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-11-2023
Листовка Листовка хърватски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-12-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите