Aripiprazole Zentiva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

арипипразол

Предлага се от:

Zentiva, k.s.

АТС код:

N05AX12

INN (Международно Name):

aripiprazole

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

Aripiprazole Zentiva е показан за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на възраст 15 и повече години. Арипипразол тинктура е показан за лечение на умерени до тежки епизоди на мания при биполярном разстройство и за профилактика на нов маниакальный епизод при възрастни, които са имали предимно маниакальные епизоди и чиито маниакальные епизоди отговори на арипипразол в лечението на. Арипипразол Зентива се предписват за лечение до 12 седмици умерена и тежка мания епизоди на биполярно разстройство при юноши на възраст от 13 години и по-възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-06-25

Листовка

                72
Б. ЛИСТОВКА
73
Листовка: информация за потребителя
Арипипразол Zentiva 5 mg таблетки
Арипипразол Zentiva 10 mg таблетки
Арипипразол Zentiva 15 mg таблетки
Арипипразол Zentiva 30 mg таблетки
арипипразол (aripiprazole)
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди да започнете да приемате това
лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1.
Какво представлява Арипипразол Zentiva и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Арипипразол Zentiva
3.
Как да приемате Арипипразол Zentiva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Арипипразол Zentiva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Арипипразол Zentiva 5 mg таблетки
Арипипразол Zentiva 10 mg таблетки
Арипипразол Zentiva 15 mg таблетки
Арипипразол Zentiva 30 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Арипипразол Zentiva 5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg арипипразол
(aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 33 mg лактоза
(като монохидрат).
Арипипразол Zentiva 10 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 66 mg лактоза
(като монохидрат).
Арипипразол Zentiva 15 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 99 mg лактоза
(като монохидрат).
Арипипразол Zentiva 30 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 198 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Арипипразол Zentiva 5 mg таблетки
Бели до почти бели, кръгли, плоски,
необвити таблетки със скосен ръб, с
вдлъбнато релефно
означение "5" от
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-08-2022
Листовка Листовка чешки 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-08-2022
Листовка Листовка датски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-08-2022
Листовка Листовка немски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-08-2022
Листовка Листовка естонски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-08-2022
Листовка Листовка гръцки 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-08-2022
Листовка Листовка английски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-07-2015
Листовка Листовка френски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-08-2022
Листовка Листовка италиански 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-07-2015
Листовка Листовка латвийски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-07-2015
Листовка Листовка литовски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-08-2022
Листовка Листовка унгарски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-08-2022
Листовка Листовка малтийски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-07-2015
Листовка Листовка полски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-08-2022
Листовка Листовка португалски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-07-2015
Листовка Листовка румънски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-08-2022
Листовка Листовка словашки 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-08-2022
Листовка Листовка словенски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-07-2015
Листовка Листовка фински 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-08-2022
Листовка Листовка шведски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-08-2022
Листовка Листовка норвежки 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-08-2022
Листовка Листовка исландски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-08-2022
Листовка Листовка хърватски 26-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 30-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите