Aldurazyme

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ларонидаза

Предлага се от:

Sanofi B.V.

АТС код:

A16AB05

INN (Международно Name):

laronidase

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Мукополизахаридоза I

Терапевтични показания:

Aldurazyme показва дългосрочна ферментозаместительная терапия при пациенти с потвърдена диагноза мукополисахаридоз тип I (МПС I; Алфа-L-iduronidase дефицит) за лечение на nonneurological прояви на заболяването.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2003-06-09

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ALDURAZYME 100 U/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
Ларонидаза (Laronidase)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Aldurazyme и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Aldurazyme
3.
Как да използвате Aldurazyme
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Aldurazyme
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ALDURAZYME И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Aldurazyme се използва за дългосрочна
ензимозаместващ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Aldurazyme 100 U/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml съдържа 100 U (приблизително 0,58 mg)
ларонидаза (laronidase).
Всеки флакон от 5 ml съдържа 500 U
ларонидаза.
Единицата за активност (U) се определя
като хидролизата на един микромол от
субстрата (4-
MUI) за минута.
Ларонидаза представлява
рекомбинантна форма на човешка
α
-L-идуронидаза и се произвежда
чрез рекомбинантна ДНК технология с
използване на клетъчна култура от
яйчник на бозайника
китайски хамстер (Chinese Hamster Ovary - CHO).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки флакон от 5 ml съдържа 1,29 mmol
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Бистър до леко опалесциращ и
безцветен до бледожълт разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Aldurazyme е показан за продължителна
ензимозаместваща терапия при
пациенти с потвърдена
диагноза Мукополизахаридоза І (MPS I;
α
-L-идуронидазна недостатъчност ) за
лечение на
неневрологичните прояви на
заболяването (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-02-2024
Листовка Листовка чешки 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-02-2024
Листовка Листовка датски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-02-2024
Листовка Листовка немски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-02-2024
Листовка Листовка естонски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-02-2024
Листовка Листовка гръцки 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-02-2024
Листовка Листовка английски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-02-2016
Листовка Листовка френски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-02-2024
Листовка Листовка италиански 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-02-2016
Листовка Листовка латвийски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-02-2016
Листовка Листовка литовски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-02-2024
Листовка Листовка унгарски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-02-2024
Листовка Листовка малтийски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-02-2016
Листовка Листовка нидерландски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-02-2016
Листовка Листовка полски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-02-2024
Листовка Листовка португалски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-02-2016
Листовка Листовка румънски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-02-2024
Листовка Листовка словашки 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-02-2024
Листовка Листовка словенски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-02-2016
Листовка Листовка фински 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-02-2024
Листовка Листовка шведски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-02-2024
Листовка Листовка норвежки 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-02-2024
Листовка Листовка исландски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-02-2024
Листовка Листовка хърватски 28-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-02-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите