Actelsar HCT

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Telmisartan, hydrochlorothiazide

Предлага се от:

Actavis Group hf

АТС код:

C09DA07

INN (Международно Name):

telmisartan, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Agents acting on the renin-angiotensin system, Angiotensin II antagonists and diuretics

Терапевтична област:

Essential Hypertension

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония. Actelsar ГХТ с фиксирана комбинация дози (40 mg телмисартана / 12. 5 mg гидрохлоротиазида) се посочва в възрастни, чието кръвно налягане не се контролира адекватно на телмисартан самостоятелно. Actelsar NST комбинация бъде направено-дози (80 mg телмисартана / 12. 5 mg гидрохлоротиазида) се посочва в възрастни, чието кръвно налягане не се контролира адекватно на телмисартан самостоятелно. Actelsar NST комбинация бъде направено-дози (80 mg телмисартан / hydrochlorothiazide 25 mg е показан за възрастни, чието кръвно налягане не се контролира адекватно на Actelsar NST 80 mg / 12. 5 mg (80 мг телмисартана / 12. 5 mg хидрохлоротиазид) или възрастни, които преди това са били стабилизирани на телмисартан и хидрохлоротиазид, приложени отделно.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-03-13

Листовка

                77
Б. ЛИСТОВКА
78
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG ТАБЛЕТКИ
телмисартан/хидрохлоротиазид
(telmisartan/hydrochlorothiazide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Actelsar HCT и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Actelsar HCT
3.
Как да приемате Actelsar HCT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Actelsar HCT
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ACTELSAR HCT И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Actelsar HCT е комбинация от две активни
вещества в една табл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg таблетки
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 40 mg
телмисартан (telmisartan) и 12,5 mg
хидрохлоротиазид
(hydrochlorothiazide).
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 80 mg
телмисартан (telmisartan) и 12,5 mg
хидрохлоротиазид
(hydrochlorothiazide).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg таблетки
Бели или почти бели, 6,55 x 13,6 mm овални и
двойноизпъкнали таблетки с надпис
“TH” от
едната страна.
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg таблетки
Бели или почти бели, 9,0 x 17,0 mm таблетки с
форма на капсула, с надпис “TH 12,5” от
двете
страни.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония при
възрастни.
Комбинираният лекарствен продукт
Actelsar HCT е с фиксирани дози (40 mg
телмисартан
/12,5 mg хидрохлоротиазид и 80 mg
телмисартан /12,5 mg хидрохлоротиазид) и
е показан за
лечение на възрастни, чието кръвно
налягане не е контролирано адекватно
само с телмисартан.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Actelsar HCT трябва да се прилага при
пациенти, чи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-10-2023
Листовка Листовка чешки 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-10-2023
Листовка Листовка датски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-10-2023
Листовка Листовка немски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-10-2023
Листовка Листовка естонски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-10-2023
Листовка Листовка гръцки 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-10-2023
Листовка Листовка английски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-03-2013
Листовка Листовка френски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-10-2023
Листовка Листовка италиански 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-03-2013
Листовка Листовка латвийски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-03-2013
Листовка Листовка литовски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-10-2023
Листовка Листовка унгарски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-10-2023
Листовка Листовка малтийски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-03-2013
Листовка Листовка нидерландски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-03-2013
Листовка Листовка полски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-10-2023
Листовка Листовка португалски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-03-2013
Листовка Листовка румънски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-10-2023
Листовка Листовка словашки 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-10-2023
Листовка Листовка словенски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-03-2013
Листовка Листовка фински 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-10-2023
Листовка Листовка шведски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-10-2023
Листовка Листовка норвежки 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-10-2023
Листовка Листовка исландски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-10-2023
Листовка Листовка хърватски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-10-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите