Оксалиплатин Майлен 5 mg/ml прах за инфузионен разтвор

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Mylan S.A.S.

АТС код:

L01XA3

Каталог на резюме:

Oxaliplatin Mylan, 5 mg/ml powder for solution for infusion x 1x 20 ml; x 1 x 50 ml;

Дата Оторизация:

2015-09-02

Сигнали за търсене, свързани с този продукт