Unituxin

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Unituxin
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Unituxin
  Европейски съюз
 • Език:
 • хърватски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Antitumorski agenata,
 • Терапевтична област:
 • neuroblastoma
 • Терапевтични показания:
 • Unituxin je indiciran za liječenje visokorizičnih neuroblastoma u bolesnika u dobi od 12 mjeseci do 17 godina, koji su prethodno primili kemoterapije i postići barem djelomičan odgovor, a zatim mijeloablativnu terapiju i transplantacija autolognih matičnih stanica transplantacije (ASCT). Daju se u kombinaciji s faktorom stimuliranja kolonije granulocita i makrofaga (GM-CSF), interleukin-2 (IL-2) i izotretinoin.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 3

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • povučen
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002800
 • Дата Оторизация:
 • 14-08-2015
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002800
 • Последна актуализация:
 • 12-05-2020

Доклад обществена оценка

EMA/364550/2015

EMEA/H/C/002800

EPAR, sažetak za javnost

Unituxin

dinutuksimab

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije (EPAR) o lijeku Unituxin.

Objašnjava kako je Agencija ocijenila lijek da bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za

njegovu primjenu. Svrha sažetka nije davati praktične savjete o korištenju lijeka Unituxin.

Praktične informacije o korištenju lijeka Unituxin pročitajte u uputi o lijeku, odnosno obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

Što je Unituxin i za što se koristi?

Unituxin je antitumorski lijek koji se koristi za liječenje neuroblastoma, raka živčanih stanica, u djece u

dobi između 12 mjeseci i 17 godina.

Unituxin se koristi za liječenje djece s "visokorizičnim" neuroblastomom, oblikom raka za koji je

vjerojatno da će se ponovno pojaviti. Djeca liječena lijekom Unituxin prvo su odgovorila na

kemoterapiju, a zatim su primila dodatno liječenje, kako bi se očistila njihova leđna moždina

(mijeloablativna terapija), kao i transplantaciju matičnih stanica.

Unituxin se koristi u kombinaciji s 3 druga lijeka: GM-CSF, interleukinom-2 i izotretinoinom.

Budući da je broj bolesnika s neuroblastomom mali, dotična se bolest smatra „rijetkom” te se Unituxin

označava kao lijek za liječenje rijetkih bolesti od dana 21. lipnja 2011.

Unituxin sadrži djelatnu tvar dinutuksimab.

Kako se Unituxin koristi?

Unituxin se primjenjuje kao infuzija (drip) u venu. Dnevna doza ovisi o tjelesnoj površini djeteta, a

infuzije se primjenjuju tijekom razdoblja od 10 sati. Bolesnici također primaju 3 druga lijeka:

izotretinoin, GM-CSF i interleukin-2. Terapija traje otprilike 6 mjeseci, no svi se lijekovi ne primjenjuju

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Pošaljite upit preko našeg portala

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Lijek koji više nije odobren

svaki mjesec. Unituxin se primjenjuje tijekom četiri uzastopna dana svakog mjeseca tijekom prvih

mjeseci.

Budući da je rizik od alergijskih reakcija lijekom Unituxin velik, oprema i osoblje trebaju biti na

raspolaganju za oživljavanje bolesnika ako reakcija nastupi. Bolesniku također treba dati antihistaminik

prije početka svake infuzije lijekom Unituxin kako bi se smanjio rizik od reakcije.

Budući da je bol učestala nuspojava terapije lijekom Unituxin, bolesnicima također treba dati

analgetike.

Unituxin je predviđen samo za bolničku primjenu, a terapiju treba nadzirati liječnik iskusan u liječenju

raka. Lijek se izdaje samo na liječnički recept.

Kako djeluje Unituxin?

Djelatna tvar lijeka Unituxin, dinutuksimab, je monoklonalno protutijelo dizajnirano za prepoznavanje i

vezivanje na tvar prisutnu u velikim koncentracijama u stanicama raka neuroblastoma poznatih pod

nazivom gangliozid GD2. Ako se dinutuksimab veže na gangliozide na stanicama neuroblastoma,

označava stanice kao ciljeve za imunosni sustav (prirodnu obranu tijela), koji ih zatim napada. Na taj

način lijek pomaže pri čišćenju stanica raka iz tijela koje su ostale nakon drugih terapija.

Koje su koristi lijeka Unituxin utvrđene u ispitivanjima?

Glavno ispitivanje provedeno u 230 bolesnika s visokim rizikom od neuroblastoma pokazalo je da je

lijek Unituxin (primijenjen s izotretinoinom, GM-CSFom i interleukinom-2) djelotvorniji od monoterapije

izotretinoinom u održavanju bolesnika na životu i sprječavanju ponovne pojave njihovog raka. Nakon

otprilike 3 godine, 80% bolesnika koji su primili lijek Unituxin bilo je živo u usporedbi sa 67% bolesnika

koji su primili samo monoterapiju izotretinoinom.

Koji su rizici povezani s lijekom Unituxin?

Najčešće nuspojave lijeka Unituxin (uočene u više od 30% bolesnika) su: bol koja je zahvatila bilo koji

dio tijela, hipotenzija (niski krvni tlak), preosjetljivost (alergijske reakcije), vrućica, urtikarija (osip),

sindrom kapilarnog curenja (stanje pri kojem tekućina curi iz krvnih žila uzrokujući oticanje i pad u

krvnom tlaku), anemija (niski broj crvenih krvnih stanica), niski broj trombocita, niske koncentracije

natrija i kalija, povišeni jetreni enzimi i niske razine bijelih krvnih stanica. Potpuni popis nuspojava i

ograničenja potražite u uputi o lijeku.

Zašto je Unituxin odobren?

Bolesnicima s visokorizičnim neuroblastomom potrebna je agresivna terapija, koja najčešće nije

dovoljna za sprječavanje povratka raka. Ispitivanje terapije lijekom Unituxin u kombinaciji s

izotretinoinom, GM-CSF-om i interleukinom-2 pokazalo je da ova kombinacija može poboljšati ishode

tih bolesnika, održavajući ih na životu tijekom duljeg razdoblja i pomažući pri sprječavanju povratka ili

pogoršanja bolesti.

Iako nuspojave lijeka Unituxin mogu biti ozbiljne, a lijek je potreban kako bi se spriječile alergijske

reakcije i bol, rizici lijeka smatraju se prihvatljivima uzimajući u obzir ozbiljnost bolesti. Broj bolesnika

koji moraju prekinuti terapiju uslijed nuspojava bio je mali, a nuspojave je bilo moguće kontrolirati

primjenom odgovarajućih mjera.

Odbor za lijekove za humanu uporabu (CHMP) pri Agenciji odlučio je da koristi od lijeka Unituxin

nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za korištenje u Europskoj uniji.

Unituxin

EMA/364550/2015

Stranica 2/3

Lijek koji više nije odobren

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Unituxin?

Pripremljen je plan upravljanja rizikom kako bi se osigurala što sigurnija primjena lijeka Unituxin. Na

temelju tog plana, u sažetku opisa svojstava lijeka kao i u uputi o lijeku za lijek Unituxin nalaze se

sigurnosne informacije, uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se zdravstveni djelatnici i bolesnici

trebaju pridržavati.

Nadalje tvrtka koja stavlja lijek Unituxin u promet provest će dva ispitivanja kako bi prikupila daljnje

informacije o sigurnoj primjeni lijeka, uključujući i dugoročnu sigurnu primjenu.

Dodatne informacije možete pronaći usažetku plana upravljanja rizikom

Ostale informacije o lijeku Unituxin

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za lijek Unituxin na snazi u

Europskoj uniji od 14. kolovoza 2015.

Cjeloviti EPAR kao i sažetak plana upravljanja rizikom za lijek Unituxin nalaze se na internetskim

stranicama Agencije:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. Više informacija o terapiji lijekom Unituxin pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a), ili

se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Sažetak mišljenja Odbora za lijekove za rijetke bolesti za lijek Unituxin dostupan je na internetskim

stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Sažetak je posljednji put ažuriran u 08. 2015.

Unituxin

EMA/364550/2015

Stranica 3/3

Lijek koji više nije odobren

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. UPUTA O LIJEKU

Lijek koji više nije odobren

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Unituxin 3,5 mg/mL koncentrat za otopinu za infuziju

dinutuksimab

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih

informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava,

pogledajte dio 4.

Ponekad Uputu o lijeku može čitati i mlada osoba koja uzima ovaj lijek, ali obično će to biti

roditelj/njegovatelj. Usprkos tome, cijela će se uputa obraćati "Vama".

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Unituxin i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primati Unituxin

Kako će se primjenjivati Unituxin

Moguće nuspojave

Kako čuvati Unituxin

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Unituxin i za što se koristi

Što je Unituxin

Unituxin je lijek za liječenje raka koji sadrži djelatnu tvar dinutuksimab. Pripada skupini lijekova koja se

naziva "monoklonska protutijela". Oni djeluju poput protutijela prirodno proizvedenih u tijelu. Pomažu

imunološkom sustavu ciljati određene stanice, poput stanica raka, tako što se "lijepe" na njih.

Za što se koristi Unituxin

Unituxin se koristi za liječenje "neuroblastoma visokog rizika" u dojenčadi, djece i adolescenata u dobi od

12 mjeseci do 17 godina.

Neuroblastom je vrsta raka koji raste iz abnormalnih živčanih stanica u tijelu. Neki neuroblastomi su

klasificirani kao neuroblastomi "visokog rizika" ako se rak proširio u različite dijelove tijela i sadrži

određene vrste stanica. Za neuroblastome visokog rizika postoji veća vjerojatnost da će se ponovno javiti

nakon liječenja.

Radi smanjivanja rizika od ponovnog pojavljivanja raka, Unituxin se primjenjuje u posljednjoj fazi liječenja

radi uništavanja malih količina bolesti koje još uvijek mogu biti prisutne nakon što je rak reagirao na

kemoterapiju, kirurški zahvat i autolognu (s bolesnikovim vlastitim stanicama) transplantaciju krvnih stanica.

Kako djeluje Unituxin

Unituxin prepoznaje i veže se na svoj cilj na staničnoj površini koji se naziva "GD2". GD2 se nalazi na

površini stanica neuroblastoma. Kad se Unituxin veže na GD2 na stanicama raka, imunološki sustav

bolesnika počinje napadati ove stanice i uništavati ih.

Pokazalo se da Unituxin odgađa napredovanje ili ponovnu pojavu bolesti i povećava preživljenje.

Lijek koji više nije odobren

2.

Što morate znati prije nego počnete primati Unituxin

Nemojte primati Unituxin

ako ste alergični na dinutuksimab ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije nego primite lijek dinutuksimab.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije nego primite Unituxin:

ako ste ikada imali napadaje (konvulzije)

ako imate problema s jetrom

ako imate nizak broj bijelih krvnih stanica ili krvnih pločica u krvi - vidljivo iz nalaza pretraga

ako imate problema s disanjem poput nedostatka zraka u mirovanju

ako imate problema s bubrezima

ako imate bilo kakve infekcije.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku ili medicinskoj

sestri prije nego primite Unituxin.

Tijekom liječenja ili kod prve primjene Unituxina možda ćete primijetiti sljedeće:

Alergijske reakcije, koje mogu biti teške (anafilaktičke reakcije), ili druge reakcije na infuziju

odmah obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako imate bilo kakvu vrstu reakcije za vrijeme ili

nakon infuzije. One su vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 osoba). Znakovi alergijske reakcije mogu

uključivati kožni osip, koprivnjaču, oticanje lica ili grla, omaglicu, ubrzane otkucaje srca ili osjećaj

lupanja srca, nedostatak zraka i otežano disanje, vrućicu, mučninu, bolove u zglobovima. Bit ćete pomno

nadzirani na ove znakove za vrijeme primanja lijeka. Primit ćete antihistaminik koji pomaže spriječiti

alergijske reakcije.

Sindrom kapilarnog curenja

uslijed curenja sastavnica krvi kroz stijenke malih krvnih žila - može

uzrokovati brzo oticanje Vaših ruku, nogu i drugih dijelova tijela, brzi pad krvnog tlaka, ošamućenost i

otežano disanje.

Bol

– obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako imate bilo kakve bolove. To je vrlo često

tijekom liječenja (javlja se u više od 1 na 10 osoba). Primit ćete lijekove za ublažavanje bolova (poput

paracetamola, ibuprofena, morfina) kako bi vam pomogli spriječiti i smanjiti bolove. Pogledajte dio 4 za

više informacija o boli kao nuspojavi.

Nizak krvni tlak

– može uzrokovati omaglicu ili nesvjesticu.

Problemi s Vašim očima

– obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako primijetite bilo kakve

probleme s očima ili promjene vida.

Infekcije krvi

- obavijestite svog liječnika ako primijetite vrućicu, zimicu s drhtavicom, ili ako osjetite

nesvjesticu ili omaglicu.

Problemi s vašim živcima

– mogli biste primijetiti utrnulost, trnce ili žarenje u šakama, stopalima,

nogama ili rukama, smanjen osjet ili slabost prilikom pokreta (periferna neuropatija).

Pogledajte dio 4 za cjeloviti popis poznatih nuspojava.

Pretrage i pregledi

Vaš liječnik će napraviti krvne pretrage i može napraviti očne preglede dok uzimate ovaj lijek.

Lijek koji više nije odobren

Drugi lijekovi i Unituxin

Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove. To uključuje lijekove nabavljene bez recepta i biljne lijekove.

Posebice, obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako ste nedavno primili:

lijekove koji se nazivaju „kortikosteroidi“ – oni mogu utjecati na aktivnost Vašeg imunološkog sustava

koji je važan za uspješno djelovanje Unituxina.

„intravenski imunoglobin“ - ne smijete uzimati ovu vrstu lijekova dva tjedna prije liječenja lijekom

Unituxin i najmanje tjedan dana nakon završetka liječenja.

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri

prije nego primite Unituxin.

Trudnoća

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili

medicinskoj sestri za savjet prije nego primite ovaj lijek.

Ako je moguće da ostanete trudni i ne koristite kontracepciju, obratite se svom liječniku prije nego

primite ovaj lijek.

Preporučuje se korištenje kontracepcije tijekom 6 mjeseci nakon prekida liječenja ovim lijekom.

Dojenje

Ako dojite, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije nego primite ovaj lijek.

Ne smijete dojiti za vrijeme liječenja ovim lijekom, zbog toga što nije poznato može li lijek prelaziti u

majčino mlijeko. Preporučeni vremenski razmak između prekida liječenja i dojenja je 6 mjeseci.

Upravljanje vozilima i rad sa strojevima

Unituxin ima mnoge nuspojave i to će utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Unituxin sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi. To znači da sadrži zanemarive količine natrija.

3.

Kako će se primjenjivati Unituxin

Unituxin će Vam dati Vaš liječnik ili medicinska sestra tijekom boravka u bolnici. Primjenjuje se infuzijom

kap po kap u jednu od Vaših vena (intravenskom infuzijom).

Unituxin se koristi s tri druga lijeka:

izotretinoin

GM-CSF

IL-2

Primat ćete ove lijekove kroz šest ciklusa. Svaki ciklus traje mjesec dana. Nećete primati sve lijekove u

svakom ciklusu.

Koliko ćete lijeka primiti

Primat ćete Unituxin u pet od šest ciklusa. Preporučena doza je 17,5 mg/m

. Liječnik će odrediti Vašu dozu

na temelju Vaše tjelesne površine.

Za vrijeme 1., 3. i 5. ciklusa (mjeseca)

Unituxin se primjenjuje infuzijom kap po kap u jednu od Vaših vena – kroz približno 10 sati

svakodnevno tijekom četiri dana.

GM-CSF se primjenjuje potkožnom injekcijom ili infuzijom kap po kap u jednu od Vaših vena

svakodnevno tijekom 14 dana.

Lijek koji više nije odobren

Primat ćete izotretinoin, koji se uzima kroz usta, tijekom posljednjih 14 dana svakog ciklusa.

Za vrijeme 2. i 4. ciklusa (mjeseca)

Unituxin se primjenjuje infuzijom kap po kap u jednu od Vaših vena – kroz približno 10 sati

svakodnevno tijekom četiri dana.

IL-2 se primjenjuje infuzijom kap po kap u jednu od Vaših vena kroz 4 uzastopna dana (kontinuirana

infuzija) - prva četiri dana prvog tjedna i prva četiri dana drugog tjedna svakog ciklusa.

Primat ćete izotretinoin, koji se uzima kroz usta, tijekom posljednjih 14 dana svakog ciklusa.

Za vrijeme 6. ciklusa (mjeseca)

Primat ćete samo izotretinoin, koji se uzima kroz usta.

Vaš liječnik ili medicinska sestra će Vas nadzirati tijekom i nakon infuzije. Radi smanjivanja rizika od

nuspojava, Vaš liječnik može produžiti predviđeno vrijeme za infuziju Unituxina do 20 sati. U slučaju bilo

kakvih dodatnih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek, koji se primjenjuje s GM-CSF-om, IL-2 i izotretinoinom, može uzrokovati

nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Obratite se odmah svom liječniku ili medicinskoj sestri ako primijetite sljedeće:

Bilo kakvu vrstu alergijske reakcije ili druge reakcije na mjestu injiciranja - simptomi mogu uključivati

kožni osip, koprivnjaču, oticanje lica ili grla, omaglicu, ubrzane otkucaje srca ili osjećaj lupanja srca,

nedostatak zraka i otežano disanje, vrućicu, mučninu, bolove u zglobovima.

Brzo oticanje Vaših ruku, nogu i drugih dijelova tijela, brzi pad krvnog tlaka, ošamućenost i otežano

disanje (sindrom kapilarnog curenja).

Bilo kakvu vrstu boli: u trbuhu, grlu, prsima, licu, šakama, stopalima, nogama ili rukama (poput

utrnulosti, trnaca ili osjećaja žarenja), leđima, vratu, zglobovima, kostima, mišićima, ustima, očima,

genitalijama.

Ove su nuspojave vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba).

Ako primijetite bilo koju od ovih nuspojava, odmah obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru.

Druge nuspojave koje možete iskusiti s ovim lijekom uključuju:

Vrlo česte nuspojave

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba).

kašalj

svrbež

gubitak teka

proljev, mučnina

nizak krvni tlak zbog čega možete osjetiti omaglicu ili nesvjesticu, ili visoki krvni tlak

odstupanja u krvnim nalazima poput niske razine krvnih pločica, niske razine crvenih ili bijelih krvnih

stanica, niska razina albumina (ovo može uzrokovati oticanje te osjećaj slabosti i umora), poremećena

jetrena funkcija, niska razina kalija, natrija, kalcija, fosfata, ili visoka razina glukoze.

Česte nuspojave

(mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

gubitak tjelesne težine, porast tjelesne težine

zimica

glavobolja

osjećaj umora, razdražljivost

zatvor, krv u stolici

Lijek koji više nije odobren

oštećenje živaca po tijelu koji mogu utjecati na kretanje

zamućen vid, osjetljivost na svjetlo, proširenje zjenica

nemogućnost mokrenja, krv ili proteini u Vašoj mokraći

povećan rizik od infekcija, osobito od pomagala korištenih za primjenu lijeka, infekcije krvi ili crijevne

infekcije

kožni problemi na mjestu primjene injekcije, crveni osip s malim ispupčenjima

odstupanja u krvnim nalazima poput niske razine magnezija, glukoze, visoke razine kiselina ili

kreatinina.

Manje česte nuspojave

(mogu se javiti u do 1 na 100 osoba).

nejednake zjenice

tekućina u ili oko pluća

zatajenje bubrega

pojačana aktivnost štitne žlijezde

serumska bolest - bolest slična alergiji

poremećen srčani ritam

oticanje u stražnjem dijelu mozga (sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije) – simptomi mogu

uključivati visoki krvni tlak, glavobolju, napadaje, promjene vida ili ponašanja, osjećaj omamljenosti ili

umora.

atipični hemolitički uremički sindrom (aHUS) – bolest koja zahvaća krv i bubrege – simptomi mogu

uključivati simptome slične gripi koji ne nestaju, smetenost, letargiju, gubitak teka ili mokraću tamne

boje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Unituxin

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza „Rok valjanosti“. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od

svjetlosti.

Dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni pri sobnoj temperaturi (manjoj od 25°C).

S mikrobiološkog stajališta razrijeđena otopina se mora odmah primijeniti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite bilo kakvu prisutnost čestica ili promjenu boje prije

primjene.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Liječnik ili medicinska sestra će

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Unituxin sadrži

Djelatna tvar je dinutuksimab. Svaka bočica sadrži 17,5 mg dinutuksimaba u 5 mL koncentrata. Svaki

mL koncentrata sadrži 3,5 mg dinutuksimaba.

Drugi sastojci su histidin, polisorbat 20 (E 432), natrijev klorid i voda za injekcije. Pogledajte dio 2 za

dodatne informacije o natriju.

Lijek koji više nije odobren

Kako Unituxin izgleda i sadržaj pakiranja

Unituxin je bistra, bezbojna otopina za infuziju isporučena u prozirnoj staklenoj bočici. Jedna kutija sadrži

jednu bočicu.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

United Therapeutics Europe, Ltd.

Unither House

Curfew Bell Road

Chertsey

Surrey

KT16 9FG

Ujedinjeno Kraljevstvo

Telefon: +44 (0)1932 664884

Telefaks: +44 (0)1932 573800

E-pošta: druginfo@unither.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu. Tamo se također nalaze poveznice na druge web stranice o rijetkim bolestima i

liječenjima istih.

Ova Uputa o lijeku je dostupna na svim EU/EEA jezicima na web stranicama Europske agencije za lijekove.

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Doziranje i način primjene

Unituxin je ograničen samo na bolničku primjenu, a mora se primjenjivati pod nadzorom liječnika s

iskustvom u primjeni onkoloških terapija. Mora ga primjenjivati zdravstveni djelatnik pripremljen za

liječenje teških alergijskih reakcija uključujući anafilaksiju, u okruženju u kojemu je odmah dostupna sva

oprema za oživljavanje.

Doziranje

Unituxin se primjenjuje intravenskom infuzijom kroz pet ciklusa u dnevnoj dozi od 17,5 mg/m

. Primjenjuje

se od 4. do 7. dana tijekom 1., 3. i 5. ciklusa (svaki ciklus traje otprilike 24 dana), te od 8. do 11. dana

tijekom 2. i 4. ciklusa (svaki ciklus traje otprilike 28 dana).

Režim liječenja se sastoji od dinutuksimaba, GM-CSF-a, IL-2 i izotretinoina koji se primjenjuju kroz šest

uzastopnih ciklusa. Potpuni režim doziranja je naznačen u Tablici 1 i Tablici 2.

Tablica 1

: Raspored doziranja Unituxina, GM-CSF-a i izotretinoina za 1., 3. i 5. ciklus

Dan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.-

24.

GM-CSF

dinutuksimab

izotretinoin

Faktor stimulacije kolonija granulocita i makrofaga (GM-CSF): 250 μg/m

/dan, primijenjeno bilo supkutanom

injekcijom (izrazito preporučeno) ili intravenskom infuzijom tijekom 2 sata.

dinutuksimab: 17,5 mg/m

/dan, primijenjeno intravenskom infuzijom tijekom 10 do 20 sati.

izotretinoin: za tjelesnu težinu veću od 12 kg: 80 mg/m

primijenjeno peroralno dvaput dnevno u ukupnoj dozi od

Lijek koji više nije odobren

160 mg/m

/dan; za tjelesnu težinu do 12 kg: 2,67 mg/kg primijenjeno peroralno dvaput dnevno u ukupnoj dozi od

5,33 mg/kg/dan (zaokružiti dozu na najbližih 10 mg).

Tablica 2

: Raspored doziranja Unituxina i IL-2 za 2. i 4. ciklus; raspored doziranja izotretinoina za 2., 4. i

6. ciklus

Dan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.-

14.

15.-

28.

IL-2

dinutuksimab

izotretinoin

Interleukin-2 (IL-2): 3 MIU/m

/dan primijenjeno kontinuiranom intravenskom infuzijom tijekom 96 sati od 1. do 4.

dana te 4,5 MIU/m

/dan od 8. do 11. dana.

dinutuksimab: 17,5 mg/m

/dan, primijenjeno intravenskom infuzijom tijekom 10 do 20 sati.

izotretinoin: za tjelesnu težinu veću od 12 kg: 80 mg/m

primijenjeno peroralno dvaput dnevno u ukupnoj dozi od

160 mg/m

/dan; za tjelesnu težinu do 12 kg: 2,67 mg/kg primijenjeno peroralno dvaput dnevno u ukupnoj dozi od

5,33 mg/kg/dan (zaokružiti dozu na najbližih 10 mg).

Prije početka svakog ciklusa liječenja, nužno je procijeniti kriterije navedene u popisu iz Tablice 3.

Tablica 3

: Klinički kriteriji koji se moraju procijeniti prije početka svakog ciklusa liječenja Unituxinom

Toksičnost za središnji živčani sustav (SŽS)

Odgoditi početak ciklusa dok se toksičnost za SŽS ne smanji na 1. stupanj ili ne povuče i/ili dok

poremećaj s napadajima ne bude pod kontrolom

Poremećaj funkcije jetre

Odgoditi početak prvog ciklusa dok vrijednost alanin aminotransferaze (ALT) ne bude manja od

peterostruke vrijednosti gornje granice normale (GGN). Odgoditi početak 2. do 6. ciklusa dok vrijednost

ALT-a ne bude manja od deseterostruke vrijednosti GGN.

Trombocitopenija

Odgoditi početak ciklusa dok broj trombocita ne bude najmanje 20000/μL.

Ako bolesnik ima metastaze u središnjem živčanom sustavu, odgoditi početak ciklusa i primijeniti

transfuziju trombocita kako bi se broj trombocita održao na najmanje 50000/μL.

Poremećaj respiratorne funkcije

Odgoditi početak ciklusa dok se dispneja u mirovanju ne povuče i/ili dok periferna zasićenost kisikom

ne bude najmanje 94% pri sobnom zraku.

Poremećaj funkcije bubrega

Odgoditi početak ciklusa dok klirens kreatinina ili stopa glomerularne filtracije (GFR) ne bude najmanje

70 mL/min/1,73 m

Sistemska infekcija ili sepsa

Odgoditi početak ciklusa dok se sistemska infekcija ili sepsa ne povuku.

Leukopenija

Odgoditi početak prvog ciklusa dok apsolutni broj fagocita ne bude najmanje 1000/μL.

Pored gore navedenih kriterija, mora se izvršiti klinička procjena kardiovaskularnih funkcija bolesnika.

Prilagodba doze

Tablica 4 sadrži smjernice za prilagodbu doze dinutuksimaba, GM-CSF-a i IL-2. Ako bolesnici

zadovoljavaju kriterije za prekid liječenja ovim lijekovima, liječenje se može nastaviti izotretinoinom kako je

klinički indicirano.

Lijek koji više nije odobren

Tablica 4

: Smjernice za prilagodbu doze za zbrinjavanje nuspojava nastalih tijekom liječenja

dinutuksimabom u kombinaciji s GM-CSF-om, IL-2 i izotretinoinom

Alergijske reakcije

1. ili 2. stupnja

Pojava simptoma

Smanjiti brzinu infuzije na 0,875 mg/m

/sat.

Primijeniti potporne mjere.

Po povlačenju simptoma

Nastaviti infuziju prvotnom brzinom. Ako se ne podnosi, smanjiti brzinu

na 0,875 mg/m

/sat.

3. ili 4. stupnja

Pojava simptoma

Odmah prekinuti primjenu dinutuksimaba i intravenskog GM-CSF-a ili

IL-2.

Primijeniti potporne mjere .

Po povlačenju simptoma

Ako se znakovi i simptomi brzo povuku uz gore navedene mjere, može se

nastaviti infuzija dinutuksimaba brzinom od 0,875 mg/m

/sat.

Ne nastavljati primjenu GM-CSF-a ili IL-2 do sljedećeg dana.

Za cikluse s GM-CSF-om, primijeniti 50% doze GM-CSF-a počevši od

sljedećeg dana, a ako se podnosi, može se primijeniti puna doza GM-

CSF-a nakon završetka doziranja dinutuksimaba za taj ciklus.

Za cikluse s IL-2, primijeniti 50% doze IL-2 počevši od sljedećeg dana i

nastaviti tijekom ostatka ciklusa.

Ako se simptomi ponovno pojave prilikom dodavanja GM-CSF-a ili IL-2,

prekinuti primjenu GM-CSF-a ili IL-2 i dinutuksimaba.

Ako se simptomi povuku sljedećeg dana, nastaviti primjenu

dinutuksimaba pri podnošljivoj brzini bez GM-CFS-a ili IL-2.

Ponovno pojavljivanje

simptoma

Prekinuti primjenu dinutuksimaba i GM-CSF-a ili IL-2 za taj dan.

Ako se simptomi povuku tog dana, nastaviti sljedećeg dana s

premedikacijom na odjelu intenzivne njege.

Sljedeći ciklusi

Zadržati podnošljivu brzinu infuzije dinutuksimaba za sve sljedeće

cikluse s GM-CFS-om ili IL-2.

Anafilaksija

3. ili 4. stupnja

Trajno prekinuti primjenu dinutuksimaba i GM-CSF-a ili IL-2.

Sindrom kapilarnog curenja

3. stupnja (teški)

Pojava simptoma

Prekinuti primjenu dinutuksimaba i intravenskog GM-CSF-a ili IL-2.

Primijeniti potporne mjere .

Po povlačenju simptoma

Nastaviti primjenu infuzije dinutuksimaba brzinom od 0,875 mg/m

/sat.

Nastaviti primjenu 50% doze GM-CSF-a ili IL-2 sljedećeg dana sve do

posljednje doze dinutuksimaba za taj ciklus.

Sljedeći ciklusi

Ako je bolesnik podnosio 50% doze GM-CSF-a ili IL-2, započeti s tom

dozom i infuzijom dinutuksimaba brzinom od 0,875 mg/m

/sat. Ako se

podnosi, povećati dozu GM-CSF-a ili IL-2 na punu dozu sljedećeg dana.

Ako se GM-CSF ne podnosi pri 50% doze, primijeniti samo dinutuksimab

za preostale cikluse s GM-CSF-om.

Ako se IL-2 ne podnosi pri 50% doze, zamijeniti ga GM-CSF-om za

preostale cikluse s IL-2.

4. stupnja (opasno po život)

Pojava simptoma

Prekinuti primjenu dinutuksimaba i GM-CSF-a ili IL-2 za taj ciklus.

Primijeniti potporne mjere.

Sljedeći ciklusi

Ako se sindrom kapilarnog curenja pojavio tijekom ciklusa s IL-2,

zamijeniti ga s GM-CSF-om za preostale cikluse s IL-2.

Ako se sindrom kapilarnog curenja pojavio tijekom ciklusa s GM-CSF-

om, primijeniti samo dinutuksimab za sljedeće cikluse s GM-CSF-om.

Hiponatrijemija

Lijek koji više nije odobren

4. stupnja (opasno po život)

< 120 mmol/L unatoč odgovarajućoj kontroli tekućina

Trajno prekinuti primjenu dinutuksimaba i GM-CSF-a ili IL-2.

Hipotenzija

Simptomatska i/ili sistolički krvni tlak niži od 70 mmHg ili smanjenje za više od 15% ispod početne

vrijednosti

Pojava simptoma

Prekinuti primjenu dinutuksimaba i intravenskog GM-CSF-a ili IL-2.

Primijeniti potporne mjere .

Po povlačenju simptoma

Nastaviti s primjenom infuzije dinutuksimaba brzinom od 0,875

mg/m

/sat.

Ako krvni tlak ostane stabilan tijekom najmanje 2 sata, nastaviti primjenu

GM-CSF-a ili IL-2.

Ako krvni tlak ostane stabilan tijekom najmanje 2 sata nakon nastavka

primjene GM-CSF-a ili IL-2, povećati brzinu infuzije dinutuksimaba na

1,75 mg/m

/sat.

Ponovno pojavljivanje

simptoma

Prekinuti primjenu dinutuksimaba i GM-CSF-a ili IL-2.

Nastaviti s primjenom infuzije dinutuksimaba brzinom od 0,875

mg/m

/sat kad krvni tlak bude stabilan.

Po povlačenju simptoma

Nastaviti sljedećeg dana primjenu 50% doze GM-CSF-a ili IL-2 ako krvni

tlak ostane stabilan.

Započeti primjenu 50% doze GM-CSF-a ili IL-2 kada se primjenjuje uz

dinutuksimab. Zatim, ako se podnosi, povećati na punu dozuza ostatak

ciklusa.

Ako se GM-CSF ne podnosi pri 50% doze, primijeniti samo dinutuksimab

tijekom ostatka ciklusa.

Ako se IL-2 ne podnosi pri 50% doze, primijeniti samo dinutuksimab

tijekom ostatka ciklusa.

Sljedeći ciklusi

Započeti primjenu 50% doze GM-CSF-a ili IL-2, ako se podnosi, povećati

sljedećeg dana na punu dozu.

Ako se GM-CSF ne podnosi pri 50% doze, primijeniti samo dinutuksimab

za preostale cikluse s GM-CSF-om.

Ako se IL-2 ne podnosi pri 50% doze, zamijeniti ga GM-CSF-om za

preostale cikluse s IL-2.

Neurološki poremećaji oka

Proširena zjenica s tromim svjetlosnim refleksom

Pojava simptoma

Prekinuti primjenu dinutuksimaba i GM-CSF-a ili IL-2.

Po povlačenju simptoma

Primijeniti infuziju dinutuksimaba brzinom od 0,875 mg/m

/sat i nastaviti

primjenu GM-CSF-a ili IL-2.

Ponovno pojavljivanje

simptoma

Prekinuti primjenu dinutuksimaba, GM-CSF-a i IL-2 za preostale cikluse.

Sljedeći ciklusi

Ako abnormalnosti ostanu stabilne ili se poboljšaju prije sljedećeg

ciklusa, primijeniti infuziju dinutuksimaba brzinom od 0,875 mg/m

/sat i

punu dozu GM-CSF-a ili IL-2.

Ako se podnosi bez pogoršanja simptoma, primijeniti infuziju

dinutuksimaba brzinom od 1,75 mg/m

/sat u sljedećim ciklusima.

Ako se simptomi ponovno pojave, prekinuti primjenu dinutuksimaba,

GM-CSF-a i IL-2 za preostale cikluse.

Serumska bolest

4. stupnja (opasno po život)

Trajno prekinuti primjenu dinutuksimaba i GM-CSF-a ili IL-2.

Sistemska infekcija ili sepsa

3. ili 4. stupnja

Pojava simptoma

Prekinuti primjenu dinutuksimaba i GM-CSF-a ili IL-2 za ostatak ciklusa.

Po povlačenju simptoma

Nastaviti sa sljedećim planiranim ciklusima dinutuksimaba i GM-CSF-a

ili IL-2.

Bol

Lijek koji više nije odobren

4. stupnja

Prekinuti primjenu dinutuksimaba i GM-CSF-a ili IL-2.

Periferna neuropatija

periferna motorna neuropatija 2. stupnja

Trajno prekinuti primjenu dinutuksimaba i GM-CSF-a ili IL-2.

3. stupnja (osjetilne promjene tijekom više od 2 tjedna, objektivna motorička slabost) ili 4. stupnja

Prekinuti primjenu dinutuksimaba i GM-CSF-a ili IL-2.

Atipični hemolitički uremički sindrom

Trajno prekinuti primjenu dinutuksimaba i GM-CSF-a ili IL-2.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Unituxina u djece mlađe od 12 mjeseci nije još ustanovljena.

Način primjene

Unituxin se ne smije primijeniti brzom ili bolusnom intravenskom injekcijom.

Treba se primijeniti intravenskom infuzijom tijekom 10 sati. Infuzija počinje brzinom doze od

0,875 mg/m

/sat i nastavlja se tom brzinom tijekom 30 minuta; zatim se brzina povećava na 1,75 mg/m

/sat

te, ako se ponosi, nastavlja se tom brzinom za ostatak infuzije. Trajanje infuzije može biti produženo do

20 sati da bi se pomoglo umanjiti reakcije tijekom infuzije koje ne reagiraju odgovarajuće na druge potporne

mjere. Infuzija mora biti završena nakon 20 sati, čak i ako se u tom vremenu ne može isporučiti cijela doza.

Prije početka svake infuzije uvijek treba uzeti u obzir premedikaciju.

Za uputu o razrjeđivanju lijeka prije primjene, vidjeti dio 6.6. Sažetka opisa svojstava lijeka.

Kontraindikacije

Preosjetljivost (4. stupnja) na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1. Sažetka opisa

svojstava lijeka.

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Alergijske reakcije

Premedikaciju antihistaminikom (npr. hidroksizin ili difenhidramin) treba primijeniti intravenskom

injekcijom otprilike 20 minuta prije početka svake infuzije dinutuksimaba. Preporučuje se ponavljanje

antihistaminika svakih 4 do 6 sati po potrebi tijekom infuzije Unituxina. Bolesnike treba nadzirati kako bi se

uočili znakovi i simptomi reakcija na infuziju tijekom 4 sata po završetku infuzije Unituxina.

Epinefrin (adrenalin) i hidrokortizon za intravensku primjenu trebaju biti trenutno dostupni uz krevet tijekom

primjene dinutuksimaba radi zbrinjavanja alergijskih reakcija opasnih po život. Preporučuje se da liječenje

takvih reakcija uključuje hidrokortizon primijenjen intravenskim bolusom i epinefrin primijenjen

intravenskim bolusom jednom svakih 3 do 5 minuta po potrebi prema kliničkom odgovoru.

Ovisno o težini alergijske reakcije, potrebno je smanjiti brzinu infuzije ili prekinuti liječenje.

Sindrom kapilarnog curenja

Sindrom kapilarnog curenja je vjerojatniji kad se dinutuksimab primjenjuje zajedno s IL-2. Preporučuje se

primijeniti metolazon peroralno ili furosemid intravenski svakih 6 do 12 sati po potrebi. Dodatni kisik,

respiratornu potporu i nadomjesnu terapiju albuminom treba koristiti po potrebi prema kliničkom odgovoru.

Karakteristični simptomi i znakovi uključuju hipotenziju, generalizirani edem, ascites, dispneju, plućni edem

i akutno zatajenje bubrega povezano s hipoalbuminemijom i hemokoncentracijom.

Lijek koji više nije odobren

Jaka bol (3. ili 4. stupnja) se najčešće pojavljuje tijekom prvog 4-dnevnog ciklusa dinutuksimaba, često

slabeći vremenom kroz sljedeće cikluse.

Kod jake boli, treba smanjiti brzinu infuzije Unituxina na 0,875 mg/m

/sat. Liječenje Unituxinom treba

prekinuti ako bol nije zadovoljavajuće kontrolirana unatoč smanjenju brzine infuzije i uvođenju najviših

potpornih mjera.

Paracetamol treba primijeniti peroralno 20 minuta prije početka svake infuzije dinutuksimaba te ponoviti

svakih 4 do 6 sati prema potrebi. Preporučuje se redovito doziranje svakih 4 do 6 sati kad se primjenjuje

zajedno s IL-2. Ako je potreban zbog trajne boli, ibuprofen treba primijeniti peroralno svakih 6 sati između

doza paracetamola. Ibuprofen se ne smije primjeniti ako postoje dokazi trombocitopenije, krvarenja ili

poremećaja funkcije bubrega.

Opioid, poput morfinsulfata, preporučuje se primjenjivati intravenskom infuzijom prije svake infuzije

dinutuksimaba te nastaviti u obliku intravenske infuzije tijekom i do 2 sata nakon završetka liječenja.

Preporučuje se primjena dodatnih intravenskih bolusnih doza opioida po potrebi radi liječenja boli do

jednom svaka 2 sata tijekom infuzije dinutuksimaba. Ako se morfin ne podnosi, tada se može koristiti

fentanil ili hidromorfon.

Lidokain se može primijeniti u obliku intravenske infuzije (2 mg/kg u 50 ml 0,9%-tnog natrijevog klorida)

tijekom 30 minuta prije početka svake infuzije dinutuksimaba te nastaviti intravenskom infuzijom brzinom

od 1 mg/kg/sat do 2 sata nakon završetka liječenja. Infuziju lidokaina treba prekinuti ako bolesnik razvije

omaglicu, perioralnu utrnulost ili tinitus.

Gabapentin se može primijeniti u vrijeme početka premedikacije morfinom, u peroralnoj dozi od

10 mg/kg/dan. Doza se može kasnije povećati (do najviše 60 mg/kg/dan ili 3600 mg/dan) po potrebi radi

zbrinjavanja boli.

Hipotenzija

Otopinu natrijevog klorida 9 mg/mL (0,9%) za injekciju (10 mL/kg) treba primijeniti intravenski tijekom

jednog sata neposredno prije infuzije dinutuksimaba. Ako se pojavi hipotenzija, ovo se može ponoviti, ili se

može primijeniti intravenski albumin ili koncentrat eritrocita prema kliničkoj indikaciji. Preporučuje se da se

primijeni i vazopresorna terapija ako je potrebna radi ponovnog uspostavljanja odgovarajućeg perfuzijskog

tlaka.

Neurološki poremećaji oka

Mogu se pojaviti poremećaji oka, osobito nakon ponovljenih ciklusa. Ove promjene obično nestaju s

vremenom. Bolesnici trebaju obaviti oftalmološki pregled prije početka terapije i treba ih se nadzirati zbog

mogućih promjena vida.

Poremećaj funkcije jetre

Preporučuje se redovito praćenje funkcije jetre tijekom imunoterapije dinutuksimabom.

Sistemske infekcije

Bolesnici uobičajeno imaju postavljen centralni venski kateter

in situ,

i kao posljedica prethodne

transplantacije autolognih matičnih stanica (ASCT) vjerojatno je da će biti imunokompromitirani tijekom

terapije, te su zbog toga izloženi riziku od razvoja sistemske infekcije. U bolesnika ne smije biti nikakvih

dokaza sistemske infekcije i bilo koja identificirana infekcija treba biti pod kontrolom prije početka terapije.

Odstupanja laboratorijskih nalaza

Prijavljena su odstupanja vrijednosti elektrolita u bolesnika koji su primili Unituxin. Elektrolite treba

nadzirati svakodnevno za vrijeme terapije Unituxinom.

Lijek koji više nije odobren

Atipični hemolitički uremički sindrom

Prijavljen je hemolitički uremički sindrom u odsutnosti dokumentirane infekcije koji je rezultirao bubrežnom

insuficijencijom, odstupanjima elektrolita, anemijom i hipertenzijom. Treba primijeniti potporne mjere

uključujući kontrolu stanja hidracije, odstupanja elektrolita, hipertenzije i anemije.

Unos natrija

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi. To znači da sadrži zanemarive količine natrija.

Lijek koji više nije odobren