Klercide Low Residue Quat Metered Dose Concentrate

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT METERED DOSE CONCENTRATE
919283-01
1 / 7
:
Klercide Low Residue Quat Metered Dose Concentrate
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
10.10.2017
)
(
:
:
:
2A
GHS
:
:
KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT METERED DOSE CONCENTRATE
919283-01
2 / 7
:
:
:
:
:
: (%)
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride
7173-51-5
1 - 5
:
:
15
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT METERED DOSE CONCENTRATE
919283-01
3 / 7
:
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
50 °C
:
:
:
:
:
:
:
:
:
KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT METERED DOSE CONCENTRATE
919283-01
4 / 7
:
4.5 - 6.5
100 %
:
:
:
:
> 100 °C
:
:
:
:
:
:
:
0.99 - 1.0
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT METERED DOSE CONCENTRATE
919283-01
5 / 7
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
4 h :
3.89 mg/l :
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT METERED DOSE CONCENTRATE
919283-01
6 / 7
:
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride
96 h :
LC50
:
1 mg/l :
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT METERED DOSE CONCENTRATE
919283-01
7 / 7
:
10.10.2017
:
1.3
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الصربية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج