Klercide Low Residue Quat Metered Dose Concentrate

Kazachstan - arabčina - Ecolab

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)

24-11-2017

Dostupné z:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Číslo povolenia:
919283-01

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list - angličtina

24-11-2017

Bezpečnostný list Bezpečnostný list - francúzština

24-11-2017

Bezpečnostný list Bezpečnostný list - srbčina

24-11-2017

Prečítajte si celý dokument

Klercide Low Residue Quat Metered Dose Concentrate

919283-01

1 / 7

Klercide Low Residue Quat Metered Dose Concentrate

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

10.10.2017

GHS

Klercide Low Residue Quat Metered Dose Concentrate

919283-01

2 / 7

:

:

(%)

Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride

7173-51-5

1 - 5

Klercide Low Residue Quat Metered Dose Concentrate

919283-01

3 / 7

0 °C

50 °C

Klercide Low Residue Quat Metered Dose Concentrate

919283-01

4 / 7

4.5 - 6.5

100 %

> 100 °C

0.99 - 1.0

Klercide Low Residue Quat Metered Dose Concentrate

919283-01

5 / 7

> 5,000 mg/kg :

4 h :

3.89 mg/l :

> 5,000 mg/kg :

Klercide Low Residue Quat Metered Dose Concentrate

919283-01

6 / 7

Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride

96 h :

LC50

1 mg/l :

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

Klercide Low Residue Quat Metered Dose Concentrate

919283-01

7 / 7

10.10.2017

Regulatory Affairs

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zdieľajte tieto informácie