BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER
917098-03
1 / 10
:
BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER
:
:
:
:
5.9 % - 14.3 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
06.07.2017
:
:
1A
:
:
)
(
:
1A
:
GHS
BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER
917098-03
2 / 10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER
917098-03
3 / 10
: (%)
1310-73-2
10 - 30
monoethanolamine
141-43-5
5 - 10
100-51-6
5 - 10
1300-72-7
1 - 5 (%)
1310-73-2
1 - 5
monoethanolamine
141-43-5
1 - 5
100-51-6
1 - 5
:
:
15
:
:
:
8
:
:
:
:
15
:
:
BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER
917098-03
4 / 10
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
30 °C
BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER
917098-03
5 / 10
:
:
1310-73-2
STEL OEL-RL
2 mg/m3
1310-73-2
CLV
2 mg/m3
BH OEL
1310-73-2
Ceiling limit
2 mg/m3
ARE OEL
monoethanolamine
141-43-5
TWA OEL-RL
3 ppm
8 mg/m3
STEL OEL-RL
6 ppm
15 mg/m3
monoethanolamine
141-43-5
TWA
3 ppm
7.5 mg/m3
BH OEL
STEL
6 ppm
15 mg/m3
BH OEL
monoethanolamine
141-43-5
STEL 15 min
3 ppm
7.6 mg/m3
TWA (8 Hour)
1 ppm
2.5 mg/m3
monoethanolamine
141-43-5
TWA
3 ppm
7.5 mg/m3
ARE OEL
STEL
6 ppm
15 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER
917098-03
6 / 10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
13.35 - 13.85
100 %
13.1 - 13.7
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.125 - 1.14
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER
917098-03
7 / 10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER
917098-03
8 / 10
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
4 h :
16.16 mg/l :
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
:
48 h :
BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER
917098-03
9 / 10
EC50
40 mg/l :
monoethanolamine
48 h :
EC50
:
65 mg/l :
:
96 h :
EC50
230 mg/l :
:
:
:
:
BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER
917098-03
10 / 10 (ADR/ADN/RID)
:
3266
:
CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(sodium hydroxide, monoethanolamine)
:
8
:
II
:
:
)
(
:
3266
:
Corrosi
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 23-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج