BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
917098-03

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 23-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

1 / 10

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

5.9 % - 14.3 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

06.07.2017

GHS

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

2 / 10

:

:

:

:

:

:

:

:

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

3 / 10

(%)

1310-73-2

10 - 30

monoethanolamine

141-43-5

5 - 10

100-51-6

5 - 10

1300-72-7

1 - 5

(%)

1310-73-2

1 - 5

monoethanolamine

141-43-5

1 - 5

100-51-6

1 - 5

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

4 / 10

0 °C

30 °C

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

5 / 10

1310-73-2

STEL OEL-RL

2 mg/m3

1310-73-2

2 mg/m3

BH OEL

1310-73-2

Ceiling limit

2 mg/m3

ARE OEL

monoethanolamine

141-43-5

TWA OEL-RL

3 ppm

8 mg/m3

STEL OEL-RL

6 ppm

15 mg/m3

monoethanolamine

141-43-5

3 ppm

7.5 mg/m3

BH OEL

STEL

6 ppm

15 mg/m3

BH OEL

monoethanolamine

141-43-5

STEL 15 min

3 ppm

7.6 mg/m3

TWA (8 Hour)

1 ppm

2.5 mg/m3

monoethanolamine

141-43-5

3 ppm

7.5 mg/m3

ARE OEL

STEL

6 ppm

15 mg/m3

ARE OEL

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

6 / 10

13.35 - 13.85

100 %

13.1 - 13.7

1.125 - 1.14

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

7 / 10

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

8 / 10

> 5,000 mg/kg :

4 h :

16.16 mg/l :

> 5,000 mg/kg :

96 h :

LC50

> 100 mg/l :

48 h :

BRIGHT BLAST LOW ODOR FLOOR STRIPPER

917098-03

9 / 10

EC50

...

اقرأ الوثيقة كاملة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات