TICAGRELOR ARISTO 90 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 56 comprimidos

国家: 安道尔

语言: 加泰罗尼亚文

来源: CedimCat (Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya)

现在购买

有效成分:

Ticagrelor

可用日期:

ESPECIALITATS

ATC代码:

B01AC24

其他语言的文件

产品特点 产品特点 西班牙文 28-10-2023

搜索与此产品相关的警报