Gabitril 15 mg filmsko obložene tablete

国家: 斯洛文尼亚

语言: 斯洛文尼亚文

来源: JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

ATC代码:

N03AG06

药物剂型:

filmsko obložena tableta

给药途径:

Peroralna uporaba

每包单位数:

škatla z dvema plastičnima vsebnikoma s 50 tabletami

处方类型:

Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept

治疗组:

tiagabin

授权状态:

Zdravilo z dovoljenjem za promet

同类产品

搜索与此产品相关的警报