Fleanil 268 mg spot-on, opløsning

国家: 丹麦

语言: 丹麦文

来源: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

现在购买

产品特点 产品特点 (SPC)
01-01-2015

有效成分:

Fipronil

可用日期:

Norbrook Laboratories Ltd.

ATC代码:

QP53AX15

INN(国际名称):

Fipronil

剂量:

268 mg

药物剂型:

spot-on, opløsning

产品特点

                17. JULI 2014
PRODUKTRESUMÉ
FOR
FLEANIL, SPOT-ON, OPLØSNING 67 MG, 134 MG, 268 MG, 402 MG
0.
D.SP.NR
28314
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Fleanil
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En 0,67 ml
pipette
indeholder:
En 1,34 ml
pipette
indeholder:
En 2,68 ml
pipette
indeholder:
En 4,02 ml
pipette
indeholder:
AKTIVT STOF:
Fipronil
67 mg
134 mg
268 mg
402 mg
HJÆLPESTOFFER:
Butylhydroxyaniso
l E320
Butylhydroxytolue
n E321
0,134 mg
0,067 mg
0,268 mg
0,134 mg
0,536 mg
0,268 mg
0,804 mg
0,402 mg
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
3.
LÆGEMIDDELFORM
Spot-on opløsning.
Klar, farveløs til svagt gul opløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Hunde.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Til behandling af loppeinfestationer (_Ctenocephalides_ _felis_).
Præparatet demonstrerer
øjeblikkelig insekticid virkning og vedvarende insekticid virkning
over for nye
infestationer med voksne lopper i op til 8 uger.
_50559_spc.docx_
_Side 1 af 7_
Præparatet har en persisterende acaricidal virkning overfor _Ixodes
ricinus_ i op til 2 uger,
_Rhipicephalus sanguineus_ i op til 3 uger og _Dermacentor
reticulatus_ i op til 4 uger. Hvis
flåter af disse arter er til stede, når præparatet påføres, vil
de måske ikke alle blive dræbt
indenfor de første 48 timer, men vil blive dræbt inden for en uge.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
67 mg: Må ikke anvendes til hunde, der vejer mindre end 2 kg.
134 mg: Må ikke anvendes til hunde, der vejer mindre end 10 kg.
268 mg: Må ikke anvendes til hunde, der vejer mindre end 20 kg.
402 mg: Må ikke anvendes til hunde, der vejer mindre end 40 kg.
Da der ikke foreligger tilgængelige data herfor, bør præparatet
ikke anvendes til hvalpe
under 8 uger gamle.
Bør ikke anvendes til syge (f.eks. systemiske lidelser, feber…)
eller afkræftede dyr.
Bør ikke anvendes til kaniner, da bivirkninger endda med dødelig
udgang, kan forekomme.
Dette præparat er specifikt udviklet til hunde. Må ikke anvendes til
katte, da dette kan føre
til overdosering.
Må ikke anvendes i tilfælde af kendt over
                
                阅读完整的文件
                
              

搜索与此产品相关的警报