Vitamin-Komplex Nr.50

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Thiaminchloridhydrochlorid, Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Natrium(riboflavin-5'-hydrogenphosphat) 2 H<2>O, Dexpanthenol
Sẵn có từ:
Weimer Pharma GmbH
INN (Tên quốc tế):
Thiamine chloride hydrochloride, nicotinamide, pyridoxine hydrochloride, sodium(riboflavin 5'-hydrogen phosphate) 2 H<2>O, Dexpa
Dạng dược phẩm:
Injektionslösung
Thành phần:
Thiaminchloridhydrochlorid 100.mg; Nicotinamid 100.mg; Pyridoxinhydrochlorid 2.mg; Natrium(riboflavin-5'-hydrogenphosphat) 2 H<2>O 2.86mg; Dexpanthenol 1.mg
Số ủy quyền:
ce9ccf6b74f1030b1e65f0bc380a98e5

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này