Vitamin E-Kapseln 400mg-Klosterfrau

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
all-rac-alpha-Tocopherolacetat (Ph.Eur.)
Sẵn có từ:
Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung Beiname: M.C.M. Klosterfrau Vertriebs-GmbH
INN (Tên quốc tế):
all-rac-alpha tocopherol acetate (Ph. Eur.)
Dạng dược phẩm:
Kapsel
Thành phần:
all-rac-alpha-Tocopherolacetat (Ph.Eur.) 400.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
5257.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này