Vitamin E-Emulsion

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
all-rac-alpha-Tocopherolacetat (Ph.Eur.)
Sẵn có từ:
MUCOS Pharma GmbH & Co. KG
INN (Tên quốc tế):
all-rac-alpha tocopherol acetate (Ph. Eur.)
Dạng dược phẩm:
Emulsion
Thành phần:
all-rac-alpha-Tocopherolacetat (Ph.Eur.) 12.g
Số ủy quyền:
3f479fe94fb17d1cbf5dcfe599a495b3

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này