Vitamin-C-Tabletten 200mg

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ascorbinsäure
Sẵn có từ:
Wero-medical Werner Michallik GmbH & Co.KG
INN (Tên quốc tế):
ascorbic acid
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
Ascorbinsäure 200.mg
Số ủy quyền:
fd208e09e0c4972b181aa6273e289e7b

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này