VITAMIN C CALCIUM PWR POWDER

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
ASCORBIC ACID (CALCIUM ASCORBATE); CALCIUM (CALCIUM ASCORBATE)
Sẵn có từ:
SISU INC.
Mã ATC:
A11GA01
INN (Tên quốc tế):
ASCORBIC ACID (VIT C)
Liều dùng:
902.44MG; 97.56MG
Dạng dược phẩm:
POWDER
Thành phần:
ASCORBIC ACID (CALCIUM ASCORBATE) 902.44MG; CALCIUM (CALCIUM ASCORBATE) 97.56MG
Tuyến hành chính:
ORAL
Các đơn vị trong gói:
150/900G
Loại thuốc theo toa:
OTC
Khu trị liệu:
VITAMIN C
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0210896032; AHFS: 88:12.00
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
00658707
Ngày ủy quyền:
1987-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này