VITAMIN B1

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Thiaminchloridhydrochlorid
Sẵn có từ:
Biokirch GmbH Pharmaproduktion und Ärzteservice
INN (Tên quốc tế):
Thiamine Chloride
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
Thiaminchloridhydrochlorid 100.mg
Số ủy quyền:
225ae3f7963c8f676f186abd1e260fe5

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này