Vitamin B1-Injeel forte

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Thiaminum (Pot.-Angaben), Thiaminum (Pot.-Angaben), Thiaminum (Pot.-Angaben), Thiaminum (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
INN (Tên quốc tế):
Thiaminum (Pot.-Information), Thiaminum (Pot.-Information), Thiaminum (Pot.-Information), Thiaminum (Pot.-Information)
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Thành phần:
Thiaminum (Pot.-Angaben) 0.275ml; Thiaminum (Pot.-Angaben) 0.275ml; Thiaminum (Pot.-Angaben) 0.275ml; Thiaminum (Pot.-Angaben) 0.275ml
Số ủy quyền:
4790deb94836bd70fa5ccafb6136a46f

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này