VITAMIN B1 INJECTION 2ML 100mg

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Thiaminchloridhydrochlorid
Sẵn có từ:
Pharmadrug Production GmbH - Zweigniederlassung -
INN (Tên quốc tế):
Thiamine Chloride
Dạng dược phẩm:
Injektionslösung
Thành phần:
Thiaminchloridhydrochlorid 50.mg
Số ủy quyền:
42f22111fecc4d17e175be2eee996f0c

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này