Vistacarpin N 3% Liquifilm Augentropfen

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Pilocarpinhydrochlorid
Sẵn có từ:
Allergan GmbH
INN (Tên quốc tế):
pilocarpine hydrochloride
Dạng dược phẩm:
Augentropfen
Thành phần:
Pilocarpinhydrochlorid 31.2mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
46454

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này