VIS-PO-SAM

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Hamamelis virginiana e planta tota spag. (Pot.-Angaben), Populus alba spag. (Pot.-Angaben), Populus tremula spag. (Pot.-Angaben), Avena sativa spag. (Pot.-Angaben), Conium maculatum spag. (Pot.-Angaben), Sambucus nigra spag. (Pot.-Angaben), Podophyllum peltatum spag. (Pot.-Angaben), Althaea officinalis e foliis spag. (Pot.-Angaben), Taraxacum officinale spag. (Pot.-Angaben), Allium cepa spag. (Pot.-Angaben), Chelidonium majus spag. (Pot.-Angaben), Cytisus scoparius spag. (Pot.-Angaben), Althaea officinalis
Sẵn có từ:
ISO-Arzneimittel GmbH & Co.KG
INN (Tên quốc tế):
Hamamelis virginiana e planta tota spag. (Pot.-Angaben), Populus alba spag. (Pot.-Angaben), Populus tremula spag. (Pot.-Angaben)
Dạng dược phẩm:
Mischung flüssiger Verdünnungen
Thành phần:
Hamamelis virginiana e planta tota spag. (Pot.-Angaben) 0.3g; Populus alba spag. (Pot.-Angaben) 0.3g; Populus tremula spag. (Pot.-Angaben) 0.3g; Avena sativa spag. (Pot.-Angaben) 0.313g; Conium maculatum spag. (Pot.-Angaben) 0.3g; Sambucus nigra spag. (Pot.-Angaben) 0.7g; Podophyllum peltatum spag. (Pot.-Angaben) 0.4g; Althaea officinalis e foliis spag. (Pot.-Angaben) 0.3g; Taraxacum officinale spag. (Pot.-Angaben) 0.313g; Allium cepa spag. (Pot.-Angaben) 0.4g; Chelidonium majus spag. (Pot.-Angaben) 0.4g; Cytisus scoparius spag. (Pot.-Angaben) 0.313g; Althaea officinalis spag. (Pot.-Angaben) 0.3g; Ervum lens spag. (Pot.-Angaben) 0.3g; Chamaemelum nobile spag. (Pot.-Angaben) 0.313g; Cimicifuga racemosa spag. (Pot.-Angaben) 0.313g; Guaiacum spag. (Pot.-Angaben) 0.313g; Menyanthes trifoliata spag. (Pot.-Angaben) 0.313g; Achillea millefolium spag. (Pot.-Angaben) 0.313g; Petroselinum crispum spag. (Pot.-Angaben) 0.313g; Ruta graveolens spag. (Pot.-Angaben) 0.713g; Sanguinaria canadensis spag. (Pot.-Angaben) 0.313g
Số ủy quyền:
b5fdd428c3fa30a2d32a656b6bf3c642

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này