Vipratox

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Methylsalicylat (Ph.Eur.), Vipera-ammodytes-Toxin, Racemischer Campher
Sẵn có từ:
Serumwerk Bernburg AG
INN (Tên quốc tế):
Methyl Salicylate (Ph. Eur.), Vipera-ammodytes Toxin, the racemic camphor
Dạng dược phẩm:
Emulsion
Thành phần:
Methylsalicylat (Ph.Eur.) 6.g; Vipera-ammodytes-Toxin 0.0001g; Racemischer Campher 3.g
Số ủy quyền:
14d343b795d5b4f670fb60e108377f61

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này