VICKS PEDIATRIC FORMULA 44M LIQ LIQUID

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE; PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE; CHLORPHENIRAMINE MALEATE
Sẵn có từ:
PROCTER & GAMBLE INC
Mã ATC:
R05DA20
INN (Tên quốc tế):
COMBINATIONS
Liều dùng:
15MG; 30MG; 2MG
Dạng dược phẩm:
LIQUID
Thành phần:
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE 15MG; PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE 30MG; CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG
Tuyến hành chính:
ORAL
Các đơn vị trong gói:
115
Loại thuốc theo toa:
OTC
Khu trị liệu:
ANTITUSSIVES
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0315268002; AHFS: 48:08.00
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
01938894
Ngày ủy quyền:
1992-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này