Vespa crabro D2 Verreibung, Trituration

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Vespa crabro (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Simile Homöopathische Arzneimittel GmbH
INN (Tên quốc tế):
Vespa crabro (Pot.-Information)
Dạng dược phẩm:
Verreibung, Trituration
Thành phần:
Vespa crabro (Pot.-Angaben) 10.g
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
24076.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này