VERTIGOMAR

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Arnica montana (Pot.-Angaben), Atropa belladonna ex herba (Pot.-Angaben), Anamirta cocculus (Pot.-Angaben), Hypericum perforatum (Pot.-Angaben), Amanita muscaria (Pot.-Angaben), Ruta graveolens (Pot.-Angaben), Urtica dioica (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Burg-Apotheke Otto Schwarzwälder
INN (Tên quốc tế):
Arnica montana (Pot.-Information), Atropa belladonna ex herba (Pot.-Information), Anamirta cocculus (Pot.-Information), Hypericu
Dạng dược phẩm:
Tropfen
Thành phần:
Arnica montana (Pot.-Angaben) 10.g; Atropa belladonna ex herba (Pot.-Angaben) 10.g; Anamirta cocculus (Pot.-Angaben) 15.g; Hypericum perforatum (Pot.-Angaben) 10.g; Amanita muscaria (Pot.-Angaben) 10.g; Ruta graveolens (Pot.-Angaben) 10.g; Urtica dioica (Pot.-Angaben) 10.g
Số ủy quyền:
6722d1f89d845b50a90aa1937c67e2d0

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này