VERNELAN Saft

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Magnesiumaspartat-hydrobromid 3 H<2>O
Sẵn có từ:
Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG
INN (Tên quốc tế):
Magnesium aspartate hydrobromide 3 H<2>O
Dạng dược phẩm:
Saft
Thành phần:
Magnesiumaspartat-hydrobromid 3 H<2>O 300.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
44654

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này