Veratrum viride-Injeel forte

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Veratrum viride (Pot.-Angaben), Veratrum viride (Pot.-Angaben), Veratrum viride (Pot.-Angaben), Veratrum viride (Pot.-Angaben), Veratrum viride (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
INN (Tên quốc tế):
Veratrum viride (Pot.-Information), Veratrum viride (Pot.-Information), Veratrum viride (Pot.-Information), Veratrum viride (Pot
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Thành phần:
Veratrum viride (Pot.-Angaben) 0.22ml; Veratrum viride (Pot.-Angaben) 0.22ml; Veratrum viride (Pot.-Angaben) 0.22ml; Veratrum viride (Pot.-Angaben) 0.22ml; Veratrum viride (Pot.-Angaben) 0.22ml
Số ủy quyền:
5aef3a2dcfe21e106f09701eea10302b

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này