Veratrum album D3

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Veratrum album (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
INN (Tên quốc tế):
Veratrum album (Pot.-Information)
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
Veratrum album (Pot.-Angaben) 1.ml
Số ủy quyền:
e96f680b61a438fb9a72fd94083f2245

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này