Vasactin 500 mg - Kapseln

Áo - Tiếng Đức - AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Calcium Dobesilat
Sẵn có từ:
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Mã ATC:
C05BX
Các đơn vị trong gói:
20 Stück, Laufzeit: 60 Monate,60 Stück, Laufzeit: 60 Monate
Khu trị liệu:
Other sklerosing agents
Số ủy quyền:
1-22871

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này