Variola comp.

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Vaccininum (Pot.-Angaben), Brucella-abortus-Bang-Nosode (Pot.-Angaben), Poliomyelitis-Nosode (Pot.-Angaben), Tetanus-Nosode (Pot.-Angaben), Erysipelas-vaccinale-Nosode (Pot.-Angaben), Variola-Nosode (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH
INN (Tên quốc tế):
Vaccininum (Pot.-Information), Brucella abortus Bang-Nosode (Pot.-Information), Poliomyelitis-Nosode (Pot.-Information), Tetanus
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung
Thành phần:
Vaccininum (Pot.-Angaben) 167.0mg; Brucella-abortus-Bang-Nosode (Pot.-Angaben) 167.0mg; Poliomyelitis-Nosode (Pot.-Angaben) 167.0mg; Tetanus-Nosode (Pot.-Angaben) 167.0mg; Erysipelas-vaccinale-Nosode (Pot.-Angaben) 167.0mg; Variola-Nosode (Pot.-Angaben) 167.0mg
Số ủy quyền:
1ab13a34d23bd0a6541b706962a2de66

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này