Valproinsäure 300 HEL

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Valproinsäure
Sẵn có từ:
Hans-E.Lembcke
INN (Tên quốc tế):
Valproic acid
Dạng dược phẩm:
Filmtablette
Thành phần:
Valproinsäure 300.mg
Số ủy quyền:
43f2b0dbbc033fa6b16ccf46c45cf1cb

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này