VALERIANA OFFICINALIS D2

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Valeriana officinalis (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
ISO-Arzneimittel GmbH & Co.KG
INN (Tên quốc tế):
Valeriana officinalis (Pot. Information)
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
Valeriana officinalis (Pot.-Angaben) 0.25g
Số ủy quyền:
85c94a236d683f3fc25d0b63bcd21055

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này