Trigynon

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Levonorgestrel; Ethinylestradiol; Levonorgestrel; Ethinylestradiol; Levonorgestrel; Ethinylestradiol
Sẵn có từ:
ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft (8049833)
Dạng dược phẩm:
überzogene Tablette
Thành phần:
Levonorgestrel (3335) 0,05 Milligramm; Ethinylestradiol (2200) 0,03 Milligramm; Levonorgestrel (3335) 0,075 Milligramm; Ethinylestradiol (2200) 0,04 Milligramm; Levonorgestrel (3335) 0,125 Milligramm; Ethinylestradiol (2200) 0,03 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2204249.00.00
Ngày ủy quyền:
2021-08-07

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này