Trevilor retard 75 mg Hartkapseln, retardiert

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Venlafaxinhydrochlorid
Sẵn có từ:
EurimPharm Arzneimittel GmbH (8050167)
Dạng dược phẩm:
Hartkapsel, retardiert
Thành phần:
Venlafaxinhydrochlorid (24422) 84,85 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2204753.00.00
Ngày ủy quyền:
2021-08-25

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này