Terbo 50 MG/1 SAC

Quốc gia: Jordan

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nguồn: JFDA (Jordan Food & Drug Administration - المؤسسة العامة للغذاء والدواء)

Thành phần hoạt chất:

Diclofenac Potassium 50 MG/1 SAC

Sẵn có từ:

الشركة الأردنية السويدية - Jordan Sweden Medical & Sterilization Co.

Mã ATC:

M01AB05

INN (Tên quốc tế):

Diclofenac Potassium 50 MG/1 SAC

Liều dùng:

50 MG/1 SAC

Các đơn vị trong gói:

30 SAC/1 BOX

Sản xuất bởi:

JORDAN SWEDEN MEDICAL&STERILE.CO(JOSWE)/JORDAN (الاردن)

Tóm tắt sản phẩm:

4.01 :سعر الجمهور + الضريبة

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này