Tarivid Filmtablette

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ofloxacin
Sẵn có từ:
MPA Pharma GmbH
INN (Tên quốc tế):
Ofloxacin
Dạng dược phẩm:
Filmtablette
Thành phần:
Ofloxacin 200.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
25545.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này