Stopex Junior 15 mg tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
25-07-2018
Thành phần hoạt chất:
Декстрометорфан
Sẵn có từ:
Walmark a.s.
Mã ATC:
R05DA9
INN (Tên quốc tế):
Dextromethorphan
Liều dùng:
15 mg tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
Stopex, 15 mg tablets x 30
Số ủy quyền:
20120563
Ngày ủy quyền:
2015-04-15

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này