STAPOROS 1MRCU/VIAL LY.PD.INJ

Hy Lạp - Tiếng Hy Lạp - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Sẵn có từ:
ROUSSEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Liều dùng:
1MRCU/VIAL
Dạng dược phẩm:
ΕΝΕΣΙΜΟ ΛΥΟΦΙΛΟ
Khu trị liệu:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Số ủy quyền:
1318301

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này