SINIS 35 WG

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

12-12-2016

Thành phần hoạt chất:
Metribuzin sono;
Sẵn có từ:
ADAMA ITALIA S.R.L.
INN (Tên quốc tế):
METRIBUZIN;
Liều dùng:
35.0 g I valori indicati sono per 100 g di prodotto.
Dạng dược phẩm:
GRANULARE IDRODISPERSIBILE
Khu trị liệu:
DISERBANTE
Tình trạng ủy quyền:
Revocato
Số ủy quyền:
010297
Ngày ủy quyền:
2000-02-03

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này