SHISEIDO IBUKI PROTECTIVE MOISTURIZER Crème

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Octinoxate; Avobenzone; Octocrilène; Oxybenzone
Sẵn có từ:
SHISEIDO AMERICA INC
Mã ATC:
D02BA30
INN (Tên quốc tế):
COMBINATIONS OF PROTECTIVES AGAINST UV-RADIATION
Liều dùng:
7.4%; 2.5%; 2%; 1%
Dạng dược phẩm:
Crème
Thành phần:
Octinoxate 7.4%; Avobenzone 2.5%; Octocrilène 2%; Oxybenzone 1%
Tuyến hành chính:
Topique
Các đơn vị trong gói:
75ML
Loại thuốc theo toa:
En vente libre
Khu trị liệu:
SUNSCREEN AGENTS
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0439065012; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02404850
Ngày ủy quyền:
2019-08-14

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này