SEVIKAR 20 mg/5 mg Filmtabletten

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Olmesartanmedoxomil; Amlodipinbesilat
Sẵn có từ:
BB Farma s.r.l. (8126628)
Dạng dược phẩm:
Filmtablette
Thành phần:
Olmesartanmedoxomil (27955) 20 Milligramm; Amlodipinbesilat (24866) 6,94 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2204747.00.00
Ngày ủy quyền:
2021-07-02

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này