SEPHORA Shampooing Sec The Vert / Green Tea Dry Shampoo - Refreshing & Purifying Aerosol

Indonesia - Tiếng Indonesia - Badan Pengawas Obat dan Makanan RI - Indonesian Food and Drug Supervisory Agency

Sẵn có từ:
SEPHORA INDONESIA, PT, PT, PT - Kota Adm Jakarta Selatan, Dki Jakarta
Dạng dược phẩm:
Aerosol
Các đơn vị trong gói:
botol 75 ml
Sản xuất bởi:
FCA (Farevacare), - Cedex, France
Số ủy quyền:
NC14171003313
Ngày ủy quyền:
2020-10-01

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này