Emas Dung dịch nhỏ mắt Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

emas dung dịch nhỏ mắt

công ty cổ phần dược phẩm hà nội - glycerin - dung dịch nhỏ mắt - 120mg/12ml

Pan-Cloxacillin 500mg Bột pha tiêm truyền Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

pan-cloxacillin 500mg bột pha tiêm truyền

công ty tnhh bình việt Đức - cloxacillin (dưới dạng cloxacillin natri) - bột pha tiêm truyền - 500mg

Cipad intravenous infusion Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

cipad intravenous infusion dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

albert david ltd. - ciprofloxacin (dưới dạng ciprofloxacin hcl) - dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - 200 mg/100 ml

Metronidazole Intravenous Infusion 500mg Dung dịch truyền tĩnh mạch Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

metronidazole intravenous infusion 500mg dung dịch truyền tĩnh mạch

b.braun medical industries sdn. bhd. - metronidazole - dung dịch truyền tĩnh mạch - 500mg/100ml

Ipratropium Bromide Dung dịch khí dung hít qua đường miệng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

ipratropium bromide dung dịch khí dung hít qua đường miệng

apc pharmaceuticals & chemical limited - ipratropium bromid - dung dịch khí dung hít qua đường miệng - 500µg/2ml

Neuzide Dung dịch khí dung Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

neuzide dung dịch khí dung

apc pharmaceuticals & chemical limited - ipratropium bromid - dung dịch khí dung - 500mcg/2ml

Volulyte 6% Dung dịch truyền tĩnh mạch Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

volulyte 6% dung dịch truyền tĩnh mạch

fresenius kabi deutschland gmbh. - poly (o-2-hydroxyethyl) starch ; natri acetat trihydrate ; natri clorid; kali clorid; magnesi clorid hexahydrat - dung dịch truyền tĩnh mạch - 30g/500ml; 2,315g/500ml; 3,01g/500ml; 0,15g/500ml; 0,15g/500ml

Voluven 6% Dung dịch truyền tĩnh mạch Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

voluven 6% dung dịch truyền tĩnh mạch

fresenius kabi deutschland gmbh. - poly (o-2-hydroxyethyl) starch - dung dịch truyền tĩnh mạch - 30mg/500ml