Sandostatin Lar 20 mg powder and solvent for suspension for injection

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
15-01-2024

Thành phần hoạt chất:

Октреотид

Sẵn có từ:

Novartis Pharma GmbH

Mã ATC:

H01CB2

INN (Tên quốc tế):

Octreotide

Liều dùng:

20 mg powder and solvent for suspension for injection

Tóm tắt sản phẩm:

Sandostatin LAR, 20 mg powder and solvent for suspension for injection

Ngày ủy quyền:

2015-03-11

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này