SALIMBEST 50 mg TABLETA

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERU
Dạng dược phẩm:
TABLETA
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E19538

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này